შეხვედრა გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან

Updated: May 19, 2020

2018 წლის 6 ნოემბერს ბიზნესლიდერთა ფედერაციის „ქალები მომავლისთვის“ წევრები გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელს შეხვდნენ.

34/36 Abashidze, 0179, Tbilisi, Georgia               +995 595 803 333

www.w4t.online          info@w4t.online

Get In Touch

Copyright © 2020 "Women for Tomorrow" Business Leaders' Federation - All Rights Reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • LinkedIn